Ședință de îndată la Primăria Buzău

Primarul municipiului Buzău convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru miercuri, 13 iunie 2018, ora 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).
Proiectul ordinii de zi al ședinţei este următorul:
Art. 1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;
– alte probleme ale activității curente.
Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoștinţă publică a prevederilor prezentei dispoziții.

Be the first to comment on "Ședință de îndată la Primăria Buzău"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*