A bătut recordul la accesări! ”Primarul Buzăului, poprire pe salariu de 30 de miliarde !”

Vorba lui Toma; ” Noaptea pe fulgerătură”, hoțul strigă hoții ! O hotărâre judecătorească de înființare a popririi pe salariul primarului ne confirmă faptul că primarul Buzăului a mințit în declarația de avere și Agenția Națională de Integritate, sesizată cu acest aspect, trebuie să ia act de hotărârea instanței. Mai bine zis, primarul Constantin Toma și-a pierdut mandatul și este o chestiune de zile până când acest lucru va deveni oficial. Recent, Judecătoria Buzău a validat poprirea înființată de o bancă pe drepturile salariale ale primarului, primul gospodar al urbei. A fost necesar să se valideze poprirea deoarece primarul și omul său de încredere, Cristea Georgeta, nu au executat poprirea înființată de bancă asupra salariului. Cristea Georgeta a ascuns cererea de executare silită și primarul a încasat salariul pe furiș de la casierie chiar dacă la nivelul Primăriei Buzău salariile se plătesc pe card.

Ei, și ce ?, ar întreba cititorii mei supărați că am abordat un astfel de subiect cam fără miză. Mai tot omul are câte un necaz, are câte o datorie și chiar uneori mai pică și pe mâna executorului. Așa am zis și eu și chiar mă gândeam că A.N.I. va închide ochii acolo la o sută-două de milioane de lei. Numai că nu este deloc așa . Citiți și vă cruciți ! Toma are de dat 3.043.200,26 lei, adică 30 de miliarde de lei numai către o bancă ! La prima strigare, cum s-ar spune pentru că am aruncat o privire pe portalul Judecătoriei Buzău și m-am speriat. Ori toți cetățenii care se numesc Constantin Toma sunt niște țepari, ori primarul nostru e dator vândut pentru mai multe generații. Lăsăm la o parte firmele băgate în faliment, ne referim doar la persoana fizică, Constantin Toma. Iată ce am găsit numai la Judecătoria Buzău!

Dosar 13966/200/2016
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea. Validează poprirea înfiinţată prin adresa din data de 2.09.2016 emisă de SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI „PAVEL ŞI MUŞAT”, în dosar de executare nr. 856/2013. Obligă terţul poprit PRIMĂRIA MUN.BUZĂU să plătească creditorului MARFIN BANK (ROMANIA ) SA , în limita creanţei de 3.043.200,26 lei, la care se adaugă dobânzile, penalităţile datorate conform titlului executoriu şi cheltuielile de executare care vor fi calculate până la data achitării integrale a debitului, sumele datorate debitorului TOMA CONSTANTIN. Cu apel în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.04.2017.
Document: Hotarâre 2293/2017 11.04.2017

Dosar 16789/200/2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CÎ 17s
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de petentul S.C.P.E.J. Trifina, Tanase şi Galea . Încuviinţează executarea silită ce face obiectul Dosarului de executare silită nr. 3086/2016, în baza titlului executoriu reprezentat de Biletul la ordin seria PIRB3AH 0060582 emis la data de 01.11.2012 şi scadent la data de 26.02.2015, pentru suma de 2.379.814,24 lei, împotriva debitorului TOMA CONSTANTIN, la cererea creditorului SECAPITAL S.A.R.L. , prin toate modalităţile prevăzute de lege. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită. Prezenta încuviinţare a executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. Fără cale de atac. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.11.2016.
Document: Încheiere finală (dezinvestire) 16.11.2016
11.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: CC01

Dosar 16788/200/2016
16.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CÎ 20s
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de petentul S.C.P.E.J. TRIFINA, TĂNASE ŞI GALEA. Încuviinţează executarea silită ce face obiectul Dosarului de executare silită nr. 3807/2016, în baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin seria PIRB3AC nr. 0034489/05.04.2012, pentru recuperarea creanţei în valoare de 7.059.858,92 lei, actualizată la data plăţii efective, împotriva debitorului TOMA CONSTANTIN, la cererea creditorului SECAPITAL S.a.R.L., prin avocat Alexandra Chircu, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită. Prezenta încuviinţare a executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării şi se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate. Fără cale de atac. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.11.2016.
Document: Încheiere finală (dezinvestire) 16.11.2016

Dosar 8815/200/2014
09.05.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: CC18s
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea NEXTEBANK S.A. (FOSTA MKB ROMEXTERRA BANK SA). Încuviinţează executarea silită a debitorului TOMA CONSTANTIN, de către SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI „FLORIN LUMPERDEAN SI SORIN PARAIPAN”, în dosarul de executare al acesteia nr. 642/2014, pentru sumele rezultate din titlurile executorii reprezentate de Contractul de garantie cooperatista nr. 853/31.07.2008, Contractul de garantie cooperatista nr. 1172/22.08.2008 si contractul de credit nr. 1911/31.07.2008 completat cu actele aditionale subsecvente până la concurenţa creanţei rezultate din titlurile executorii- 1.854.204,17 EUR, echivalentul in lei la data platii, prin executare mobiliară asupra bunurilor mobile aparţinând debitorului, prin poprire asupra conturilor debitorului deţinute de acesta la terţii popriţi din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti şi prin executare silită imobiliară asupra imobilelor debitorului situate in circumscripţia Judecătoriei Buzău. Autorizează creditoarea să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu. Prezenta încuviinţare a executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.05.2014.
Document: Încheiere – de executare silită 09.05.2014

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*